اخبار کوتاه
مقالات
آثار
گالری تصاویر
توحيد و توسل

توحيد و توسل

دربارۀ واسطه قراردادن ائمۀ اطهار(علیهم السلام) گفته اند: «مطابق توحید است؛ چون ائمۀ اطهار(علیهم السلام) با اذن خدا حاجت های ما را برآورده می سازند.» آیا انسان ها نمی توانند بی واسطه با خدا ارتباط برقرار کنند؟

اسلام اموی نماد ستم وخشونت

اسلام اموی نماد ستم وخشونت

پس از وفات رسول خدا (ص)، اندك اندك معيارها دگرگون شد و انگيزه‏ها كم كم تفاوت پيدا كرد. دنيا طلبی بسيارى از مردم را فريفت‏ و كسب غنيمت، دستيابى به پستهاى دنيوى و گسترش سلطه و نفوذ، به عنوان مهمّ‏ترين انگيزه‏هاى گشودن سرزمين‏ها در آمد.اين نكته‏اى است مهمّ كه بايد مورد توجه قرار گيرد.